Bitte überprüfen Sie ihre Eingabe
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld

ahoj

Generujte postupně 1000 a 10000 trajektorií Wienerova procesu W(t) na intervalu [0; 2]. Pro realizace trajektorií spočítejte

bodový odhad střední hodnoty, směrodatné odchylky a 95% intervalu spolehlivosti pro každý čas z vektoru t. Využijte k

tomu funkci apply na proměnnou M